مزایای استفاده از تراکتور در کشاورزی

مزایای استفاده از تراکتور در کشاورزی
28سپتامبر

یکی دیگر از مشخصات یک شخم مناسب برای زمین و اراضی کشاورزی شخمی است که دارای تاج هایی باشد که شیارچه (شکاف بین دو لایه شیار شخم) آنها از عمق مطلوبی برخوردار باشد و همچنین شیار شخم می بایست دارای ارتفاع مناسبی باشد.

عمق مطلوب شیارچه یا ارتفاع شیار در حدود 7.5 تا 10 سانتی متر است که حاصل این نظم ایجاد تاج های یکنواخت است که با استفاده از تراکتورهای استاندارد امکان پذیر خواهد بود. مزایای برخورداری از تاج های یکنواخت به شرح زیر است :

اگر شیارها عمود بر شیب قرار گیرد جریان آبدوی کند خواهد شد.
شیارچه ها در زمین های مسطح مانند مخازنی که آب باران را در خود نگه می دارند عمل می کنند و با استفاده از این حالت از انبار شدن آب در قسمت های گود جلوگیری خواهد شد.
برخورداری ازتاج های یکنواخت و یکسان باعث می شود که پهلوهای تاج به حالت خیس شدن و خشک شدن تغییر حالت دهند که این تغییر حالت از خشکی به تری قابلیت کشت پذیری خاک را افزایش می دهد. اگر تاج های شیار شخم یکنواخت نباشند ممکن است منجر به ناصافی سطح خاک شوند.
اندازه ی انحنای صفحه برگردان خیش متصل شده به تراکتور و سرعت پیشروی به گونه ای باید متعادل باشد تا قابلیت کشت پذیری مناسب به دست آید. خمش و انحنای صفحه ی برگردان خیش به گونه ای طراحی شده است که نیروهای پیچشی بر شیار شخم وارد شود و در نتیجه قابلیت و امکان کشت پذیری مناسب و مطلوب به دست آید. سرعت حرکت تراکتور و خیش نیز دارای اهمیت بالایی خواهد بود. برای دستیابی به میزان خردشدگی مطلوب زمان لازم خواهد بود. اگر سرعت پیشروی بیشتر از حد مناسب باشد خاک با ضربه به صفحه برگردان خیش در تراکتور برخورد می کند و به دلیل این ضربه کلوخه ها خورد می شود. این عمل حالتی را برای خاک ایجاد می نماید که سطح آن بسیار خرد می شود و کلوخه های نامناسب در بخش زیری برای بستر ریشه باقی می ماند. برای برخی از خاک ها مانند خاک های شنی و گامبو سرعت بالای خیش ضرری به خاک وارد نخواهد کرد.
یکی از فاکتورهای مناسب که شخم مطلوب را با آن می توان اندازه گیری نمود زاویه شیار شخم و کف شیار است که این زاویه به عوامل زیر بستگی دارد:
الف) سرعت شخم زدن با تیلر یا تراکتور

ب) انحنای صفحه برگردان

ج) نسبت عرض برش به عمق آن

د) تراز بودن گاو آهن در تراکتور

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.