تفاوت تیلر و کولتیواتور

تفاوت تیلر و کولتیواتور
28سپتامبر

مفهوم تیلر-کولتیواتور:
افراد اغلب از تیلر و کولتیواتور به جای هم استفاده می­کنند، اما این دو بسیار با هم متفاوت هستند. تیلر و کولتیواتور برای دو هدف متفاوت استفاده می­شوند. یکی از آنها خاک سفت زیرین را هم میزند و به رو می­­آورد و دیگری خاک نرم سطحی را به هم میزند. برای انجام کار از ابزار مناسب استفاده کنید تا کار شما بازده بالایی داشته باشد.

تیلر:
تیلر برای تبدیل لایه سخت خاک به بستر نرم برای کاشت گیاه استفاده می­شود. در واقع لایه سخت خاک در عمق زیاد را شخم می­زند و می شکند. این حالت به منظور خاکورزی اولیه استفاده می­شود.

هدف استفاده از تیلر:
شخم عمیق
شل کردن خاک سنگین
شکستن لایه های سخت زیرین
کولتیواتور:
کولتیواتور برای مخلوط کردن خاک نرم و مخلوط کردن کمپوست و کود با خاک طراحی شده است. توان مصرفی کولتیواتور از تیلر کمتر است، و برای شکستن خاک و نرم کردن لایه سخت خاک طراحی نشده است. در واقع این حالت برای خاکورزی ثانویه استفاده می­شود، که معمولا با لایه های نرم خاک سروکار دارد.

هدف استفاده از کولتیواتور:
سله شکنی و هم زدن خاک
مخلوط کردن کود و کمپوست
کنترل علف­های هرز

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.