عملکرد کمباین

عملکرد کمباین
12سپتامبر

نام کمباین موقعی به وجود آمد که عملیات چیدن محصول و خرمن کوبی ، که بعدا تمیز کردن هم به آن اضافه شد،در یک ماشین کامل و واحد انجام گرفت.کمباین های امروزی ماشین هایی هستند که در شرایط مختلف محصول و مزرعه،به منظور برداشت ،کوبیدن ،جدا کردن و تمیز کردن تمام دانه ها به کار برده می شود.گر چه بسیاری از مردم کمباین را می شناسند ، اما تعداد معدودی با طرز کار این ماشین آشنا هستند.

انواع کمباین ها
کمباین های جدید در اندازه های گوناگون و متعددی وجود دارند. تکنولوژی جدید ، ماشینی عرضه کرده است که بسیار انعطاف پذیر است ، یعنی کمباینی که می تواند بسیار از انواع محصولات با شرایط متفاوت را در شرایط مختلف مزرعه برداشت کند.

کمباین ها را می توان به دو دسته مهم تقسیم بندی کرد:

کمباین های خودرو
کمباین های کششی
در اینجا به بررسی کمباین های خودرو که متداول ترین نوع کمباین های امروزی هستند می پردازیم.

کمباین های خودرو
کمباین خودرو طوری تکامل یافته است که کم و بیش واحدی کامل باشد . موتور پر قدرت آن می تواند قدرت زیادی برای راندن ماشین در ناهموارترین مزارع به وجود آورده ، قدرت مورد نیاز دستگاه های خود را تامین کند و محصولات را با عملکرد بسیار زیاد برداشت نماید.

کمباین های خودرو بر اساس محل استفاده به دو دسته کمباین های دشت و کمباین های تپه تقسیم بندی می شوند.

کمباین دشت
کمباین های دشت که مخصوص زمین های مسطح ساخته می شوند ، به وسیله یک اکسل محرک ثابت حمایت می گردند. موقعی که این کمباین در زمین های نا هموار و شیب دار کار می کند، واحدهای جدا کننده و تمیز کننده نیز با شیب زمین کج می شوند.گرچه واحد های تمیز کننده و جدا کننده تا حدودی می توانند در شیب به کار عادی خود ادامه دهند ،اما در صورتی که کمباین بیش از حد کج شود ، محصول برداشت شده، در سمتی از کمباین که پایین تر قرار گرفته است، جمع می گردد.این وضعیت باعث کاهش کیفیت عمل جدا کردن و تمیز کردن محصول می شود.

کمباین تپه
کمباین تپه ای به وسیله اکسل لولایی حمایت می شود ، به طوری که در موقع کار در تپه ها برای تغییر شیب تنظیم می گردد. واحد های کوبنده ، جدا کننده و تمیز کننده به طور خودکار در شیب های تا 45 درصد تراز می شود. با تراز نگه داشتن واحدهای کوبنده ، جدا کننده و تمیز کننده ، عمل جدا کردن و تمیز کردن با حداکثر بازدهی انجام می گیرد.زیرا مواد به طور یکنواخت در قسمت های یاد شده پخش می شود.

وظیفه یک کمباین چیست؟
هدف اصلی استفاده از کمباین ، به دست آوردن دانه از محصول ، با حداقل دانه های صدمه دیده و حداقل تلفات است.تمام کمباین ها 5 عمل اصلی زیر را انجام می دهند:

برش و تغذیه
کوبیدن
جدا کردن
تمیز کردن
جابه جا کردن
که هر کدام از این اعمال توسط واحد های جداگانه و با مکانیزم های متفاوت انجام می گیرد ، که در پست های آینده به بررسی تک تک واحد ها خواهیم پرداخت.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.