کمباین یانمار YH850

کمباین یانمار YH850
مدل YH850W YH850GUW
ابعاد طول (mm) 5070
عرض (mm) 2285
ارتفاع (mm) 2930 2820
وزن دستگاه (Kg) 3333 3591
موتور مدل 4TNV98T
نوع آب خنک- 4 سیلندر
خروجیKW(PS)/rpm 62/1(84/5)/2500
نوع سوخت گازوئیل
حجم مخزن سوخت (L) 115
قسمت حرکت مشخصات چرخ شنی 550*90*54
روش تغییر دنده (HST & FDS)
سرعت حرکت سرعت پائین: 0-1/00
متوسط: 0-1/55
سرعت بالا: 0-2/09
هد نوع وسیله هد چرخ و فلک + پلتفوم
عرض برش (mm) 1975
ارتفاع برش (mm) 1000
چرخ و فلک قطر×عرض (mm) 900×1920
سرعت چرخش rpm 43(37)
خرمنکوب نوع جریان محوری
روتور (قطر×طول)    (mm) 640×1850
مساحت غلبال (متر مربع) 1/75
تخلیه محصول       (مشخصات انباری محصول) روش های تخلیه محصول کیسه مخزن دانه
گنجایش مخزن دانه (L) 490  1670
ارتفاع لوله تخلیه (mm) 1049-4372
طول لوله تخلیه (mm) 2880
سرعت تخلیه محصول (minutes)
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.